Podprogowe informacje mimiczne

Rafal Krzysztof Ohme

Trafne odczytywanie cudzych emocji jest waA?ne dla efektywnego funkcjonowania spoAecznego. Czy podmiot musi w peAni Awiadomie spostrzec ukAad poszczegA?lnych miAAni na twarzy kogoA innego, by wiedzieA, A?e jest on rozzAoszczony, smutny czy rozradowany?Autor stawia hipotezA, A?e czAowiek dysponuje neuronalnym potencjaAem, dziAki ktA?remu percepcja mimiczna miewa charakter automatyczny i moA?e przebiegaA bez udziaAu AwiadomoAci.